Třídy:

Sluníčka - děti tříleté i mladší až 5 let - učitelky: Hana Krtilová a Kristýna Bobajevská
 
Hvězdičky - předškoláci a děti s odkladem povinné školní docházky - učitelky: Bc. Pavla Marková a Nikol Elisová