O nás

Milí rodiče,

vítáme vás na stránkách naší mateřské školy. Vstup dítěte do mateřské školy je velkým mezníkem v jeho životě a klade na něj a jeho rodiče nové náročné požadavky.  Děti se učí v novém prostředí mezi novými kamarády spolu komunikovat, naslouchat a vnímat podněty a přání druhých, projevovat vlastní názor, svoje pocity a přání.

V naší mateřské škole usilujeme, aby se zde děti a dospělí společně rádi setkávali, učili se vzájemné komunikaci, respektu a spolupráci. Snažíme se vytvářet individuálním přístupem pohodu a pěkné vztahy, pro děti především pocit bezpečí a jistoty.

Cíl naší mateřské školy vychází ze zásad Rámcově vzdělávacího programu (RVP) pro předškolní vzdělávání – vychovat harmonického jedince připraveného plnit povinnou školní docházku.

Naše mateřská škola je školou rodinného typu, nachází se v klidné části obce mimo hlavní silnici. Ke škole přiléhá zahrada, nemáme daleko do lesa, k řece nebo na hřiště.

V současné době je mateřská škola dvoutřídní, s kapacitou 35 dětí (20 + 15). První třída „Sluníček“ je smíšená a navštěvují ji děti ve věku od 2 do 5 let. Druhou třídu „Hvězdiček“ navštěvují děti zpravidla od 5 do 6 let, které se již připravují na vstup do základní školy. Obě oddělení mají společnou šatnu a sociální zázemí. Malým dětem k odpočinku slouží stabilní ložnice, předškolní děti odpočívají ve třídě Sluníček. 

Uvědomujeme si, že právě v předškolním období se pokládají základy pro celoživotní učení a proto je ideální čas pro rozvíjení všech stránek osobnosti dítěte. Pečlivým výběrem a promyšlenou kombinací aktivit pro děti se snažíme zajistit nejvyšší kvalitu našich služeb.

Vycházíme z filozofie přirozeného a nenásilného rozvoje dítěte, kdy klademe důraz na všestranný rozvoj a svobodu volby dítěte. Do celodenního programu zařazujeme zejména prvky:

  • logopedické prevence k posílení kvalitní komunikace mezi dětmi,
  • prvky dětské jógy, kterými se snažíme děti vést k udržení energetické rovnováhy a koncentrace,
  • prvky environmentální výchovy, kterými upevňujeme kvalitní a zdravé vztahy k okolí,
  • prvky zdravého životního stylu –pravidelnými tělovýchovnými aktivitami a pobytem venku, kterými posilujeme imunitu a zdraví,
  • prvky zaměřené na posílení dovedností v oblasti vzájemné přátelské komunikace.

Snažíme se o maximální spokojenost nejen vašich dětí, ale i vaši, a proto jsme schopni aktuálně reagovat na vaše přání a nabídnutou spolupráci, rádi zapůjčíme i odbornou nebo dětskou literaturu.