Pro nově přijaté děti = info rodičům

18.05.2023 05:21

V současné době běží doba na možné odvolání = 15 dní. Nepředpokládám, že by se někdo odvolával, že byl přijat/přijata, ale někdo mohl mít více přijetí - může nastoupit tedy do jiné MŠ - zde rodiče jen oznámen o přestupu na jinou MŠ: 

Odvolat se mohou rodiče dětí, které přijaty dle nastavených kritérii nebyly - nesplňují věk tří let a nebo nejsou trvale hlášeny v obci Záboří nad Labem - jedná se o dvě děti. 

Nabytí právní moci je 1.6.2023.

Předpokládaný termín schůzky nových rodičů je 5.6.2023 - předpokládám, že proběhne v době od 15:30 hodin v MŠ - prosím bez dětí. Ještě termín budu potvrzovat.

V měsíci červnu a v době prázdninového provozu MŠ bude probíhat adaptace - vše Vám vysvětlím na schůzce 5.6.2023.

Do 1.9.2023 - tedy doby zahájení školního roku - nebudeme nové rodiče do facebookové skupiny přijímat, děkuji za pochopení. M