Zápis dětí do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁBOŘÍ NAD LABEM

 

    žádost o přijetí.doc (102400)

     Ve dnech od 2. 5. 2023 proběhne zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

    Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  1. Osobním podáním dnech 2. 5.  2023 v době od 9,00 – 11.00 hodin a od 14,00 - 16,00 hodin v ředitelně školy,
  2. do datové schránky školy- sdskm2k,
  3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte na adresu MŠ – ms.zabori@seznam.cz,  
  4. poštou na adresu školy – Mateřská škola, K Havaji 108, 28574 Záboří nad Labem (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ. Součástí žádosti je  vyjádření lékaře k řádnému očkování dítěte. 
  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte./
  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte.
 

 

 

Zpětvzetí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: